Contact

LeQal Advice biedt de mogelijkheid van een gratis intakegesprek waarin wordt onderzocht of en onder welke voorwaarden bijstand kan worden verleend. Indien u interesse heeft in een dergelijk gesprek, verzoek ik u een korte uiteenzetting van uw vraag of geschil te richten aan info@leqaladvice.nl of het onderstaande contactformulier in te vullen.