Particulieren

"Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen". 

 Bovenstaande uitspraak zal veel mensen herinneren aan de uitspraken van de rijdende rechter. Geschillen tussen buren over een schutting die twee centimeter te ver naar links staat of een boom die de zon in een tuin belemmert, keren wekelijks terug in dit programma.

Helaas blijkt in de realiteit dat geschillen en juridische trajecten rondom particulieren veelal niet even lichtzinnig zijn als het programma doet vermoeden. Als particulier ben je nu eenmaal financieel kwetsbaarder. Dit gegeven versterkt als de wederpartij niet de buurman is, maar een grote onderneming of de overheid. Nadat u heeft besloten uw principes en financiële belangen te verdedigen, loopt u tegen de ingewikkelde juridische procedures en het taalgebruik aan. Nu u erover nadenkt komt u erachter dat u tot nu toe wel andere zaken aan uw hoofd had dan uw rechten en plichten als burger te bestuderen. In principe heeft u twee alternatieven om u juridisch te laten vertegenwoordigen. U kunt zich melden bij uw rechtsbijstandsverzekering, waar u wordt geregistreerd als dossiernummer of u kunt zelf contact opnemen met een advocatenkantoor, waar de facturen snel kunnen opstapelen.

LeQal Advice wilt u een derde alternatief aanbieden. Een persoonlijke benadering van uw zaak op basis van toegankelijke en passende voorwaarden. Beide adviseurs hebben ervaring met het behartigen van belangen van het individu tegenover (grotere) wederpartijen. Deze belangenbehartiging wordt vormgegeven door loyaliteit en vertrouwelijkheid.

Bent u geïnteresseerd in onze juridische diensten gericht op particulieren en wilt u gebruik maken van een gratis intakegesprek? Vult u dan het contactformulier in.