Honorarium

"Ten behoeve van het juridische maatwerk en de enkelzijdige belangenbehartiging beschikt LeQal Advice over verschillende werkwijzen aangepast op de uiteenlopende clientèle". 

De uiteindelopende clientèle, voornamelijk bestaande uit VvE's, MKB en startende ondernemers behoeven allen een specifieke juridische aanpak. Uit ervaring blijkt dat zowel de belangen als de beschikbare honoraria zeer uiteenlopen. Om elke cliënt van juridisch advies te kunnen voorzien, vindt LeQal Advice het belangrijk om gespecificeerd op uw juridische traject passende voorwaarden overeen te komen.

Intakegesprek

LeQal Advice biedt de mogelijkheid van een gratis intakegesprek waarin wordt onderzocht of en onder welke voorwaarden bijstand kan worden verleend. Tijdens dit gesprek wordt uw zaak uitvoerig besproken en krijgt u de mogelijkheid uw wensen betreffende de samenwerking en uitkomst uit te spreken. Daarnaast wordt afgesproken of er op basis van een uurtarief wordt gewerkt of op basis van een zogenoemde fixed fee (vaste prijsafspraak). Als overeenstemming is bereikt, ontvangt u een opdrachtbevestiging met de daarin overeengekomen bepalingen en een beknopte samenvatting van het voorgaande gesprek.

 

Voor het aanvragen van het intakegesprek kunt u het contactformulier invullen.