Vereniging van Eigenaren

Een VvE is een overkoepelend orgaan, waarvan elke bewoner verplicht lid is.  Het lidmaatschap is geldig vanaf de dag van aankoop en wordt automatisch beëindigd na de verkoop van de appartementsrechten. Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap is dus niet mogelijk. De leden van de VvE vormen samen het belangrijkste besluitorgaan: de algemene vergadering.